Festival 2023

foto_header_13.jpg

Het regiofestival 2023 werd gehouden op zondag 26 maart in zalencentrum de Ruyghe Venne in Westerbork. Er waren ruim 70 bezoekers.

Het laureaat ging naar de film de NACHTDIENST van Johan de Jong.

 still uit de anchtdienst

(still uit de NACHTDIENST)

De prijs voor de beste fictiefilm was voor OP ZOEK NAAR DRENTSE MONUMENTEN van Ben Over

De beste non fictie film was WILDLANDS' Wonderful Wildlife van Nico Westerhof die ook de prijs voor de beste cameravoering kreeg.

Het beste scenario was CRAZY WORLD van Marco Stulemeijer, die tevens de prijs voor de beste nieuwkomer kreeg.

De publieksprijs ging naar OP ZOEK NAAR DRENTSE MONUMENTEN van Ben Over

 knop_1_uitslag.jpg  knop_3_juryrapport.jpg  knop_2_fotos.jpg

 

Impressie van het Festival door Harry Hoiting.

Het is inmiddels het 63ste festival. Ik had ze allemaal kunnen bijwonen, maar dan had ik me wel al op mijn 9de moeten aanmelden. Ik moet bekennen dat ik toen nog niet met film bezig was. Hoewel, toch wel een beetje. Ik weet nog dat ik uit weekblad de Sjors de strip van Billie Turf knipte, waarna ik de plaatjes een voor een aan elkaar vast plakte. Daarna rolde ik de plaatjes op. Voor een lampje draaide ik de striprol plaatje voor plaatje af. De buurkinderen zaten er vlak voor en ik las plaatje voor plaatje de teksten op. Zo hadden we in ons kleine dorp toch een eigen bioscoop.

Het festival was dit jaar op een nieuwe locatie, ‘De Ruyghe Venne’ in Westerbork. Toen ik aan kwam rijden zag ik dat er nog een festiviteit was. De parkeerplaats stond vol met klassieke MG’s, hetgeen voor mij als oldtimerliefhebber geen straf was. MG B’s, MG TD’s, MG TF’s, allerlei types cabrio’s stonden er. Vervelend was wel dat hierdoor bij aankomst de parkeerplaats al vol was.

En vol was het ook op het NOVA-Noordfestival; ik telde ca. 70 bezoekers. Op zoveel belangstelling was blijkbaar niet gerekend, want er moesten in allerijl stoelen en koffiekopjes worden bijgesleept. Mooi dat er ook weer een groep jongeren uit Beilen present was. We zaten in een mooie ruime zaal, die we dit keer niet zelf hoefden te verduisteren. Er was een zeer gevarieerd filmaanbod, veel één-minuutfilms; de langste film duurde achttien minuten.

En alles liep weer gesmeerd, de techniek, de jurering, de presentatie door Heleen en de interviews door Auke. Als bezoeker laat je je graag verrassen door het gevarieerde aanbod. De kunst is dat alles vlot verloopt en daarom vergt zo’n festival veel voorbereiding en organisatie. Dit festival was ook een duopresentatie, samen met de Beiler Fotoclub. Er werden mooie foto’s van de fotoclub vertoond en ze hebben veel foto’s van het festival gemaakt. Een goed idee om er op het volgende festival een compilatie van te laten zien?